CDocObjectServerItem::OnHide

sanal void OnHide ( );

Açıklamalar

Madde gizlemek için çerçeve tarafından çağrıldı. Madde bir DocObject ise varsayılan uygulama bir istisna atar. Tüm görünüm aldığından etkin DocObject öğeyi gizleyemezsiniz. Yok yapmak DocObject öğeyi devre dışı bırakmanız gerekir. Madde bir DocObject değilse, varsayılan uygulama COleServerItem::OnHide çağırır.

CDocObjectServerItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServerItem::OnOpen, CDocObjectServerItem::OnShow

Index