CDocObjectServerItem::CDocObjectServerItem

CDocObjectServerItem ( COleServerDoc * pServerDoc, bool bAutoDelete );

Parametreleri

pServerDoc

Yeni DocObject madde içeren belge işaretçi.

bAutoDelete

Bu bağlantı serbest bırakıldığında nesne silinebilir olup olmadığını gösterir. CDocObjectServerItem nesnesi, belgenizin veri ayrılmaz bir parçası ise bağımsız değişkeni yanlış olarak ayarlayın. Nesne çerçevesi tarafından silinebilir Belgenizdeki verileri içindeki bir aralık tanımlamak için kullanılan ikincil bir yapı ise true olarak ayarlayın.

Açıklamalar

Bir CDocObjectServerItem nesnesi oluşturur.

CDocObjectServerItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServer

Index