CDocObjectServer sınıf üyeleri

Kurucular

CDocObjectServer Bir CDocObjectServer nesnesi oluşturur.

İşlemleri

ActivateDocObject Belge Nesnesi sunucusu etkinleştirir, ancak bunu göstermez.

Overrideables

OnActivateView DocObject görünümü görüntüler.
OnApplyViewState DocObject görünüm durumunu geri yükler.
OnSaveViewState DocObject görünüm durumunu kaydeder.

CDocObjectServer ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index