CDocObjectServer

Sınıf CDocObjectServer normal bir COleDocument sunucu tam DocObject sunucu yapmak için gerekli ek ole arabirimleri uygulayan: IOleDocument, IOleDocumentView, IOleCommandTargetve IPrint. CDocObjectServer CCmdTarget türetilmiştir ve yakından arabirimler sergilemek COleServerDoc ile çalışır.

DocObject sunucu belgesi DocObject maddelere server arabirimi temsil CDocObjectServerItem nesneleri içerebilir.

DocObject sunucu özelleştirmek için kendi sınıf türetmek CDocObjectServer ve onun Görünüm ayarı işlevleri, OnActivateView, OnApplyViewStateve OnSaveViewStategeçersiz kılar. Sen-ecek lüzum-e çerçeve çağrılara yanıt sınıf yeni bir örneğini sağlamak için.

DocObjects hakkı&nda daha fazla bilgi için bkz: CDocObjectServerItem ve COleCmdUI mfc sınıf kitaplığı başvuru. Ayrıca seenbsp; Internet ilk adımlar: etkin belge ve etkin belge Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxdocobj.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServerItem

Index