CDocObjectServer::OnSaveViewState

sanal void OnSaveViewState ( C&Archiveamp; ar );

Parametreleri

ar

Hangi görünüm durumu serileştirilir bir CArchive nesnesi.

Açıklamalar

DocObject görünümünüz hakkında ilave durum bilgilerini kaydetmek için bu işlevi geçersiz kılma.

Devlet, görünüm türü, zoom faktörü, ekleme ve seçim noktası ve benzerleri gibi özellikler içerebilir. Konteyner tipik görünümü etkinliğini durdurmadan önce bu işlevini çağırır. Kaydedilen durum daha sonra OnApplyViewState ile geri yüklenebilir.

OnSaveViewState , kalıcı, görünümün durumuna özel bilgileri saklamak için kullanabilirsiniz. Bilgi depolamak için OnSaveViewState geçersiz kılar, bu bilgileri okuyun ve yeni etkinleştirildiğinde görünümünüze uygulamak için OnApplyViewState geçersiz kılmak istediğiniz.

CDocObjectServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServer::OnApplyViewState

Index