CDocObjectServer::OnApplyViewState

sanal void On&ApplyViewState ( CArchiveamp; ar );

Parametreleri

ar

Bir CArchive nesnesi görünüm durumu sokmak için.

Açıklamalar

DocObject görünüm durumunu geri yüklemek için bu işlevi geçersiz kılma.

Görünümü ilk kez kendi örneğini oluşturmada sonra görüntülendiğinde bu işlevi çağrılır. OnApplyViewState verileri önceden kaydedilmiş OnSaveViewStateile CArchive göre kendisini yeniden başlatmak için bir görünüm sağlar. Konteyner görünüm durumu verilerini hiçbir şekilde yorumlamaya çalışmaz çünkü görünümü CArchive nesne verileri doğrulamak gerekir.

OnSaveViewState , kalıcı, görünümün durumuna özel bilgileri saklamak için kullanabilirsiniz. Bilgi depolamak için OnSaveViewState geçersiz kılar, bu bilgileri okuyun ve yeni etkinleştirildiğinde görünümünüze uygulamak için OnApplyViewState geçersiz kılmak istediğiniz.

CDocObjectServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServer::OnSaveViewState

Index