CDocObjectServer::CDocObjectServer

CDocObjectServer (COleServerDoc *pOwner, LPOLEDOCUMENTSITEpDocSite null=);

Parametreleri

pOwner

DocObject sunucu için istemci istemci sitesinin belge işaretçi.

pDocSite

Konteyner tarafından uygulanan IOleDocumentSite arayüzü için bir işaretçi.

Açıklamalar

Oluşturur ve bir CDocObjectServer nesnesi başlatır.

Bir DocObject etkin olduğunda, istemci sitesinde ole (IOleDocumentSite) ne DocObject sunucusunun, istemci (konteyner) kurmasına olanak arabirimdir. DocObject sunucusu etkinleştirildiğinde, ilk konteyner IOleDocumentSite arabirimini uygulayan denetler. Eğer öyleyse, konteyner DocObjects destekleyip desteklemediğini görmek için COleServerDoc::GetDocObjectServer denir. Varsayılan olarak, GetDocObjectServer nulldöndürür. Yeni bir CDocObjectServer nesnesi ya da kendi işaretçilerle COleServerDoc konteyner ve IOleDocumentSite arayüzü oluşturucuya bağımsız olarak türetilen bir nesne oluşturmak için COleServerDoc::GetDocObjectServer kılmalıdır.

CDocObjectServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServerItem, COleServerDoc::GetDocObjectServer

Index