CDockState::SaveState

void SaveState (lpctstr lpszProfileName );

Parametreleri

lpszProfileName

Başlatma dosyası ya da durumu bilgilerinin depolandığı Windows kayıt defterinde bir anahtarı bir bölümün adını belirten bir boş-teminated dize noktaları.

Açıklamalar

Durum bilgileri kayıt defterine kaydetmek için bu işlev çağrısı veya.INI dosyası. Profil adı uygulamanın bölümüdür.INI dosya ya da kayıt içeren denetim çubuğunun durum bilgisi. SaveState , geçerli ekran boyutu da kaydeder. Kayıt defterinden kontrol çubuğu bilgi alabilirsiniz veya.LoadState INI dosyası.

CDockState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDockState::LoadState, CDockState::GetVersion, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index