CDockState::m_arrBarInfo

Açıklamalar

Her denetim çubuğu durum bilgilerini CDockState nesnesinde kaydettiği için depolanan denetim çubuğu bilgi için işaretçiler dizisi olan CPtrArray nesnesi.

CDockState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index