CDockState::LoadState

void LoadState (lpctstr lpszProfileName );

Parametreleri

lpszProfileName

Başlatma dosyası ya da durumu bilgilerinin depolandığı Windows kayıt defterinde bir anahtarı bir bölümün adını belirten bir boş-teminated dize noktaları.

Açıklamalar

Kayıt defterinden durum bilgilerini almak için bu işlev çağrısı veya.INI dosyası. Profil adı uygulamanın bölümüdür.INI dosyası veya barlarda devlet bilgileri içeren kayıt. Devlet bilgi çubuğu denetimi kayıt defterine kaydedebilirsiniz veya.INI dosyası ile SaveState.

CDockState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDockState::SaveState, CDockState::GetVersion, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index