CDockState::GetVersion

Dword GetVersion);

Dönüş değeri

1 Eğer saklı bar bilgileri geçerli durumu; bar daha eski 2 Eğer saklı bar bilgileri aynıdır geçerli çubuk devlet.

Açıklamalar

Depolanan sürüm numarasını almak için bu işlevi arama çubuğu durumu. Sürekli yeni özellikler eklemek ve hala algılayıp bar önceki bir sürümü tarafından oluşturulmuş kalıcı devlet yük gözden geçirilmiş bir bar sürüm desteği sağlar.

CDockState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index