CDockState::Clear

geçersiz açık);

Açıklamalar

CDockState nesnesinde saklanan tüm takma bilgileri temizlemek için bu işlevini çağırın. Bu sadece bar yerleştirilmiş olup olmadığını ya da değil, ama bar'ın boyutu ve konumu ve görünür olup olmadığını içerir.

CDockState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CDockState::GetVersion, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index