CDockState::CDockState

CDockState);

Açıklamalar

Bir CDockState nesnesi oluşturur.

CDockState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDockState::Clear, CDockState::GetVersion, CDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState

Index