CDocItem::IsBlank

sanal bool EBOŞSA ( ) const;

Dönüş değeri

Öğenin herhangi bir bilgi içeriyorsa, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Varsayılan serileştirme oluştuğunda çerçeve tarafından adlandırılan.

Varsayılan olarak, CDocItem nesneler boş değildir. Çünkü onlar doğrudan CDocItemelde COleClientItem bazen boş nesneleridir. Ancak, COleServerItem nesneleri her zaman boş. Tarafından hiçbir x COleClientItem nesneler içeren ole uygulamaları varsayılan veya y ölçüde sıralanmış. Bu madde no x ya da y varsa true EBOŞSA geçersiz kılma döndürerek yapılır ölçüde.

Seri hale getirme sırasında diğer eylemleri uygulamak isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

CDocItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObject::Serialize

Index