CDocItem::GetDocument

CDocument * GetDocument ( ) const;

Dönüş değeri

Madde içeren belgeyi bir işaretçi; Öğeyi belgenin bir bölümü ise, null,.

Açıklamalar

Madde içeren belgeyi almak için bu işlev çağrısı.

COleClientItem ve COleServerItembir COleDocument, bir COleLinkingDocveya COleServerDoc nesnesi için bir işaretçi dönen, türetilmiş sınıfları bu işlevi geçersiz kılındı.

CDocItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument, COleLinkingDoc, COleServerDoc, COleClientItem, COleServerItem

Index