CDialogBar sınıf üyeleri

İnşaat

CDialogBar Bir CDialogBar nesnesi oluşturur.
Oluşturma Windows iletişim çubuğu oluşturur ve bu CDialogBar nesnesine ekler.

CDialogBar ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index