CDialogBar

CDialogBar sınıfı bir kontrol çubuğu Windows modsuz iletişim kutusunda işlevselliğini sağlar. Kullanıcı sekme arasında standart Windows denetimleri içerir, bir iletişim kutusu iletişim çubuk benzer. Başka bir benzerlik iletişim çubuğunu göstermek için iletişim şablon oluşturmak olduğunu.

Oluşturma ve iletişim çubuk kullanarak oluşturma ve bir CFormView nesnesi kullanarak benzer. İlk olarak, kullanmak ( Visual c++ Kullanıcı Kılavuzu' nda tanımlanan) iletişim kutusu Düzenleyicisi iletişim şablonun WS_CHILD stiliyle ve başka bir stil tanımlamak için. Şablonun stil WS_VISIBLEolmamalıdır. CDialogBar nesnesi oluşturmak, sonra da iletişim çubuğu pencere oluşturmak ve CDialogBar nesnesine eklemek için Create Arama Oluşturucu uygulama kodunuzda arama.

CDialogBarhakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Visual c++ programlama Kılavuzu ve Teknik Not 31, kontrol çubukları İletişim Bar konular.

# include lt;afxext.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek ctrlbars

Ayrıca bkz: CFormView, CControlBar

Index