CDialogBar::CDialogBar

CDialogBar ( );

Açıklamalar

Bir CDialogBar nesnesi oluşturur.

CDialogBar ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CControlBar

Index