CDialog::SetHelpID

void SetHelpID ( UINT nIDR );

Parametreleri

nIDR

Bağlama duyarlı Yardım kimliğini belirtir.

Açıklamalar

Bağlama duyarlı Yardım kimliği iletişim kutusunun Ayarlar.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index