CDialog::SetDefID

void SetDefID ( UINT nID );

Parametreleri

nID

Varsayılan olacak pushbutton denetim kimliğini belirtir.

Açıklamalar

Bir iletişim kutusu varsayılan buton denetimi değişiklikleri.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::GetDefID

Index