CDialog::PrevDlgCtrl

void PrevDlgCtrl ( ) const;

Açıklamalar

Odağı önceki denetim iletişim kutusunda ayarlar. İletişim kutusunda ilk denetim odağı ise, o son denetim kutusuna taşır.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDialog::&NextDlgCtrl, CDialog::GotoDlgCtrl

Index