CDialog::OnSetFont

sanal void OnSetFont ( CFont * pFont );

Parametreleri

pFont

Yazı tipini gösteren bir işaretçi belirtir. Bu iletişim kutusundaki tüm denetimler için varsayılan yazı tipi kullanılan.

Açıklamalar

Bir iletişim kutusu kontrolü metin çizim yaparken kullanacağı yazı tipini belirler. İletişim kutusu denetim tüm iletişim kutusu denetimleri için varsayılan olarak belirtilen yazı tipini kullanır.

İletişim kutusu Düzenleyicisi iletişim kutusu yazı tipi iletişim kutusu şablonu kaynak bir parçası olarak genellikle ayarlar.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; wm_setfont, CWnd::SetFont

Index