CDialog::OnOK

sanal void OnOK( );

Açıklamalar

Kullanıcı (IDOKkimliği düğme) Tamam düğmesini tıklattığında denir.

Tamam düğmesi eylemi gerçekleştirmek için bu üye işlevi geçersiz. Otomatik veri doğrulama ve değişimi iletişim kutusu içeriyorsa, bu üye işlevi varsayılan uygulanması iletişim kutusu verileri doğrular ve uygulamanıza uygun değişkenlerin güncelleştirir.

Kalıcı olmayan bir iletişim kutusunda Tamam düğmesini uygularsanız, OnOK üye işlevi geçersiz kılmak ve DestroyWindow dan içinde aramak gerekir. Çünkü iletişim kutusu görünmez yapar ama o yok etmez EndDialog, aramaları don't call base sınıfının üye işlevi.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::OnCancel, CDialog::EndDialog

Index