CDialog::OnInitDialog

sanal bool OnInitDialog ( );

Dönüş değeri

Uygulama giriş odağı denetimlerden birini iletişim kutusunda ayarlanan olup olmadığını belirtir. OnInitDialog sıfır döndürür, Windows ilk denetime giriş odağı iletişim kutusunda ayarlar. Uygulama yalnızca o açıkça girdi odağını denetimlerden biri iletişim kutusunda belirledi 0 döndürebilir.

Açıklamalar

Bu üye işlev WM_INITDIALOG iletiye yanıt olarak adlandırılır. Bu iletiyi hemen iletişim kutusu görüntülenmeden önce hangi ortaya oluşturun, CreateIndirectveya DoModal görüşmeleri sırasında iletişim kutusuna gönderilir.

İletişim kutusu başlatıldığında özel işlem gerçekleştirmeniz gerekiyorsa, bu üye işlevi geçersiz. Geçersiz kılınmış sürümünde, ilk temel sınıf OnInitDialog arama ama dönüş değerini göz ardı. Sen normalde doğru geçersiz kılınmış üye işlevini döndürür.

İleti harita, böylece bir mesaj-eşleme girişi bu üye işlev için gerekmez yerine Windows OnInitDialog fonksiyonu standart genel iletişim kutusu yordamı ile ortak tüm Microsoft Foundation Class Library iletişim kutuları için çağrı.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDialog::Create, CDialog::CreateIndirect, WM_INITDIALOG

Index