CDialog::OnCancel

sanal void OnCancel ( );

Açıklamalar

Kullanıcı İptal düğmesini tıklattığında veya kalıcı veya kalıcı olmayan iletişim kutusunda esc tuşuna bastığında çerçevesinde bu üye işlevini çağırır.

İptal düğmesi eylemini gerçekleştirmek için bu üye işlevi geçersiz. Varsayılan sadece EndDialog arama ve IDCANCEL dönmek DoModal neden bir kalıcı iletişim kutusu sonlandırır.

Kalıcı olmayan bir iletişim kutusunda İptal düğmesini uygularsanız, OnCancel üye işlevi geçersiz kılmak ve DestroyWindow dan içinde aramak gerekir. Çünkü hangi iletişim kutusu görünmez yapmak ama yok değil EndDialog, aramaları don't call base sınıfının üye işlevi.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::OnOK, CDialog::EndDialog

Index