CDialog::NextDlgCtrl

void NextDlgCtrl ( ) const;

Açıklamalar

Odağı iletişim kutusunda bir sonraki denetime taşır. Odağı olan en son denetim iletişim kutusunda ise, o ilk denetime taşır.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::PrevDlgCtrl, CDialog::GotoDlgCtrl

Index