CDialog::MapDialogRect

void MapDialogRect ( lprect lpRect ) const;

Parametreleri

lpRect

Puan rect yapısı veya dönüştürülmesi için iletişim kutusu koordinatlarını içeren CRect nesnesi.

Açıklamalar

Arama iletişim kutusu birimleri bir ekran birimlerine dönüştürmek. İletişim kutusu birimleri açısından ortalama genişliği ve yüksekliği iletişim kutusu metin için kullanılan yazı tipi karakterlerinin türetilen geçerli iletişim kutusu temel birim belirtilmiştir. Yatay birim dörtte biri iletişim kutusu Bankası genişlik birim ve tek bir dikey birim sekizde iletişim kutusu Taban yüksekliği birimi.

GetDialogBaseUnits Windows işlevi sistem yazı tipi boyutu bilgilerini döndürür, ancak kaynak tanımlama dosyasındaki ds_setfont stili kullanmak için iletişim kutularını farklı bir yazı tipi belirtebilirsiniz. MapDialogRect Windows işlevi, bu iletişim kutusu için uygun yazı tipini kullanır.

Böylece dikdörtgen bir iletişim kutusu oluşturma veya bir kutu içinde bir denetimi yerleştirmek için kullanılabilir MapDialogRect üye lpRect iletişim kutusu birimleri (piksel) ekran birimleriyle işlev.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: GetDialogBaseUnits, :: MapDialogRect, wm_setfont

Index