CDialog::GetDefID

dword GetDefID ( ) const;

Dönüş değeri

Bir 32-bit değeri (dword). Varsayılan pushbutton Kımlık değeri varsa, yüksek sıralı word DC_HASDEFID ve alt sıra kelime Kımlığı değerini içerir. Varsayılan pushbutton Kımlık değeri yoksa, dönüş değeri 0 olur.

Açıklamalar

Bir iletişim kutusu varsayılan buton denetimin kimliği almak için GetDefID üye işlevini çağırın. Bu genellikle bir Tamam düğmesi.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDialog::SetDefID, DM_GETDEFID

Index