CDialog::EndDialog

void EndDialog ( int nResult );

Parametreleri

nResult

İletişim kutusundan DoModal çağırana döndürülen değeri içeren.

Açıklamalar

Kalıcı bir iletişim kutusu sonlandırmak için bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlev nResult DoModaldönüş değeri olarak döndürür. Kalıcı bir iletişim kutusu oluşturulduğunda işleme tamamlamak için EndDialog işlevini kullanmalısınız.

Sen-ebilmek seslenmek EndDialog hiç bir zaman, hatta OnInitDialog, önce gösterilen durumda iletişim kutusunu kapatmalısınız veya önce giriş odağı ayarlanır.

EndDialog iletişim kutusunun hemen kapanmıyor. Bunun yerine, geçerli ileti işleyicisi işlevi en kısa sürede kapatmak için iletişim kutusunu yönlendiren bir bayrağı ayarlar.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::DoModal, CDialog::OnOK, CDialog::OnCancel

Index