CDialog::DoModal

sanal int DoModal ( );

Dönüş değeri

İletişim kutusunu kapatmak için kullanılan CDialog::EndDialog üye işlevine geçirilen nResult parametre değeri belirten bir Tamsayı değeri. Dönen değer –1 ise başka bir hata oluşursa işlev iletişim kutusu veya IDABORT oluşturulamadı.

Açıklamalar

Kalıcı iletişim kutusunu çağırmak ve işiniz bittiğinde iletişim kutusu sonucu dönmek için bu üye işlevini çağırın. İletişim kutusu etkin olduğu sırada bu üye işlevi tüm kullanıcı etkileşim işler. Bu iletişim kutusu kalıcı kılan ise; iletişim kutusu kapatılana kadar kullanıcıya diğer windows ile etkileşimde bulunmak olamaz.

Kullanıcı iletişim kutusunda, Tamam'ı veya İptal'İ, OnOK ya da OnCancel, bir ileti işleyicisi üye işlevi gibi butonları birini tıklarsa, iletişim kutusunu kapatmak için denir. Varsayılan OnOK üye işlev doğrulamak ve iletişim kutusu güncelleştirmek ve sonuç IDOKiletişim kutusunu kapatın ve varsayılan OnCancel üye işlevini doğrulama veya iletişim kutusu veri güncelleştirme olmadan sonuç IDCANCEL iletişim kutusuyla kapanacak. Davranışlarını değiştirmek için bu ileti işleyicisi işlevler kılabilirsiniz.

&Notnbsp;PreTranslateMessage artık kalıcı bir iletişim kutusu iletisi işleme için denir.

CDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: İletişim kutusu, CWnd::IsDialogMessage

Index