CDC::WidenPath

bool WidenPath ( );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Geçerli yolu, yolun aygıt içeriğini seçili kalemle okşadı, boyalı alanı olarak yeniden tanımlıyor. Bu işlev, yalnızca geçerli kalem ikinci CreatePen üye işlevi tarafından oluşturulan geometrik kalem ise ya da kalem CreatePen ilk sürümüyle oluşturulan ve bir genişlik, aygıt birimlerinde, 1'den büyük ise başarılı olur. Aygıt içeriğini kapalı bir yol içermelidir. Yoldaki tüm Bézier eğrileri düz çizgiler, genişletilmiş Eğriler oluşturarak bir dizisi için dönüştürülür. WidenPath denir sonra hiçbir Bézier eğrileri yolu gibi kalır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::BeginPath, CDC::EndPath, CDC::SetMiterLimit, :: WidenPath

Index