CDC::UpdateColors

void UpdateColors ( );

Açıklamalar

Güncelleştirmeler tarafından geçerli eşleşen aygıt içeriğini istemci alanı piksel piksellik aralıklarla sistem paletini istemci bölgede renkleri. Etkin olmayan bir pencere ile gerçekleştirilen mantıksal palet UpdateColors sistem paletini değiştiğinde, istemci alanı yakınlaştırılmasını alternatif olarak çağırabilir.

Renk paletleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: :: UpdateColors Win32 sdk Programcı Başvurusu.

UpdateColors üye işlev genellikle alan yakınlaştırılmasını daha hızlı bir istemci alanı güncelleştirir. Çünkü sistem paletini değiştirmeden önce her bir pikselin rengine göre renk çeviri işlevi gerçekleştirir, ancak bazı renk doğruluğu kaybına bu işlevi her çağrısı sonuç.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::RealizePalette, CPalette, :: UpdateColors

Index