CDC::TextOut

sanal bool TextOut ( int x, int y, lpctstr lpszString, int nSayı );

bool TextOut ( int x, int y, const CString& str );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

x

Mantıksal x-koordinatı metnin başlangıç noktasını belirtir.

y

Mantıksal y-koordinatı metnin başlangıç noktasını belirtir.

lpszString

Puan için çizilmiş karakter dizesi.

nSayı

Dize bayt sayısını belirtir.

str

Çekilecek karakterleri içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

Seçili yazı tipi kullanılarak belirtilen konumda bir karakter dizesi yazıyor.

Karakter kökeni karakteri hücrenin sol üst köşesinde bulunmaktadır. Varsayılan olarak, geçerli konum değil kullanılan veya işlevi tarafından güncelleştirilen.

Bir uygulama TextOutçağırdığında geçerli konumunu güncelleştirme gerekiyorsa, uygulama ile ta_updatecpiçin ayarlamak nFlags SetTextAlign üye işlevini çağırabilirsiniz. Bu bayrak ayarlandığında, Windows sonraki aramalar için geçerli konumu yerine TextOut, x ve y parametreleri yoksayar.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::ExtTextOut, CDC::GetTextExtent, CDC::SetTextAlign, CDC::SetTextColor, CDC::TabbedTextOut, :: TextOut

Index