CDC::StrokePath

bool StrokePath ( );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Belirtilen yol, geçerli kalem kullanarak işler. Aygıt içeriğini kapalı bir yol içermelidir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::BeginPath, CDC::EndPath, :: StrokePath

Index