CDC::StrokeAndFillPath

bool StrokeAndFillPath ( );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Herhangi bir açık rakamları da bir yolu kapatır, geçerli kalem kullanarak yol anahattı konturlar ve iç geçerli fırça kullanarak doldurur. Aygıt içeriğini kapalı bir yol içermelidir. Kalem geniş olsa bile dolu bölge konturlu bölge çakışır değil dışında yolu açık resimler kapatmadan ve okşayarak ve ayrı ayrı yolu doldurma aynı etkiyi StrokeAndFillPath üye işlevi vardır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::BeginPath, CDC::FillPath, CDC::SetPolyFillMode, CDC::StrokePath, :: StrokeAndFillPath

Index