CDC::startpage

int StartPage ( );

Açıklamalar

Veri almak için yazıcı sürücüsü hazırlamak için bu üye işlevini çağırın. StartPage newframe ve BANDINFO çıkar yerini alır.

Yazdırma çağrılar dizisi genel bakış için bkz: StartDoc üye işlevi.

ResetDC üye işlev çağrıları StartPage ve EndPage arasında sistem devre dışı bırakır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::Escape, CDC::EndPage

Index