CDC::StartDoc

int StartDoc ( LPDOCINFO lpDocInfo );

Dönüş değeri

Yetersiz bellek veya geçersiz bir bağlantı noktası belirtimi gibi bir hata varsa değer –1 oluşur; Aksi takdirde değeri.

Parametreleri

lpDocInfo

İşaret eden bir belge dosyasının adı ve çıktı dosyasının adını içeren DOCINFO yapısı.

Açıklamalar

Aygıt sürücüsü, yeni bir yazdırma işi başlıyor ve bir EndDoc çağrısı gerçekleşene kadar tüm izleyen StartPage ve EndPage çağrıları altında aynı işi biriktirilen bildirir. Bu belgelerin bir sayfadan daha uzun diğer işler ile serpiştirilmiş değil sağlar.

Windows 3.1 ve daha sonraki sürümleri için bu işlev startdoc yazıcı çıkış yerini alır. Bu işlevi kullanmak için birden fazla sayfa içeren belgeleri diğer yazdırma işleri ile serpiştirilmiş değil sağlar.

StartDoc meta içinde kullanılmamalıdır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::Escape, CDC::EndDoc, CDC::AbortDoc

Index