CDC::SetWindowOrg

CPoint SetWindowOrg ( int x, int y );

CPoint SetWindowOrg ( gelin gelin );

Dönüş değeri

CPoint nesnesi olarak pencereyi önceki kökeni.

Parametreleri

x

Pencerenin yeni kökeni mantıksal x ekseni belirtir.

y

Pencere yeni kökeni mantıksal y konumu belirtir.

gelin

Pencerenin yeni kökeni mantıksal koordinatlarını belirtir. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

Aygıt içeriği penceresini kaynağını ayarlar. Pencere ve aygıt içeriğini viewport nasıl GDI noktaları koordinat sisteminde mantıksal aygıt koordinat sisteminde Puan eşler tanımlar.

Pencere kökeni mantıksal koordinat sistemi içinden haritalar GDI viewport kökeni, aygıt koordinat sistemi SetWindowOrg işlevi tarafından belirtilen bir nokta nokta işaretleri. GDI, viewport kökenli pencere kaynağını eşlemek için gerekli aynı süreci izleyerek tüm diğer noktaları eşleştirir. Örneğin, pencere kökeni noktada etrafında bir daire içinde tüm noktaları viewport kökeni noktada çevresinde bir daire olacak. Benzer şekilde, tüm noktaları penceresi kökeni geçer viewport kökeni geçen bir çizgi olacak bir çizgi.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CPoint, POI&NT, CDC::GetWindowOrg

Index