CDC::SetWindowExt

sanal CSize SetWindowExt ( int cx, int cy );

sanal CSize SetWindowExt ( boyutu boyut );

Dönüş değeri

Önceki kapsamlarını pencerenin (mantıksal birimler) CSize nesnesi. Bir hata oluşursa, x - ve y-koordinatlarının döndürülen CSize nesnesinin her iki 0 olarak.

Parametreleri

cx

X-ölçüde (mantıksal birimler) penceresinin belirtir.

cy

Y-ölçüde (mantıksal birimler) penceresinin belirtir.

boyutu

X - ve y-uzantılar (içinde mantıksal birimler) penceresinin belirtir.

Açıklamalar

X - ve y-kapsamlarını aygıt içeriği ile ilişkili pencere ayarlar. Pencere ve aygıt içeriğini viewport nasıl GDI noktaları koordinat sisteminde mantıksal aygıt koordinat sisteminde Puan eşler tanımlar.

Aşağıdaki eşleme modu ayarlandığında, SetWindowExt ve SetViewportExt işlevleri çağrılarını dikkate alınmaz:

MM_ISOTROPIC modu ayarlandığında, uygulama SetWindowExt üye işlev SetViewportExt çağırmadan önce çağırmanız gerekir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::GetWindowExt, CDC::SetViewportExt, CSize

Index