CDC::SetTextColor

sanal colorref SetTextColor ( colorref crColor );

Dönüş değeri

Önceki metin rengin rgb değeri.

Parametreleri

crColor

Metin rengini rgb renk değeri belirtir.

Açıklamalar

Metin rengini belirtilen renge ayarlar. Sistem bu aygıt içeriğini ve ayrıca zaman arasında dönüştürme bitmapler renk ve tek renkli cihaz içerikleri için yazarken bu metin rengini kullanır.

Aygıt belirtilen rengin temsil edemez, en yakın fiziksel rengi metin rengini ayarlar. Bir karakter için arka plan rengi SetBkColor ve SetBkMode üye işlevleri tarafından belirtilen.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetTextColor, CDC::BitBlt, CDC::SetBkColor, CDC::SetBkMode, :: SetTextColor

Index