CDC::SetTextCharacterExtra

int SetTextCharacterExtra ( int nCharExtra );

Dönüş değeri

Miktarını önceki intercharacter.

Parametreleri

nCharExtra

Her karakter için eklenecek (mantıksal birimler) ekstra alan miktarını belirtir. Geçerli eşleme moduna mm_textdeğil, nCharExtra dönüştürülmüş ve yakın piksele yuvarlak.

Açıklamalar

İntercharacter aralık miktarını ayarlar. GDI için aygıt içeriği bir metin satırı yazdığında sonu karakterleri dahil, her karakteri bu aralığı ekler. İntercharacter boşluk miktarı için varsayılan değer 0'dır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetTextCharacterExtra, :: SetTextCharacterExtra

Index