CDC::SetROP2

int SetROP2 ( int nDrawMode );

Dönüş değeri

Önceki çizim modu.

Windows sdk belgelerinde belirtilen değerler olabilir.

Parametreleri

nDrawMode

Yeni Çizim modunu belirtir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Geçerli çizim modunu ayarlar. Kalem renkleri ve Dolgulu nesneleri iç, renkli ekran yüzeyinde zaten nasıl birleştirilir Çizim modunu belirtir.

Çizim modu yalnızca raster aygıtlar içindir; vektör aygıtlara uygulanmaz. Çizim modları and, or ve xor (özel veya) ikili işleçler ve tekli işlemi kullanmayan iki değişken Boolean tüm olası kombinasyonları temsil eden ikili raster-işlem kodları vardır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::GetROP2, :: SetROP2

Index