CDC::SetPixelV

bool SetPixelV(int x, int y, colorref crColor);

bool SetPixelV ( gelin gelin, colorref crColor );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

x

X-koordinatı noktası ayarlamak için mantıksal birimler cinsinden belirtir.

y

Y-koordinatı noktası ayarlamak için mantıksal birimler cinsinden belirtir.

crColor

Nokta boyamak için kullanılacak rengi belirler.

gelin

Mantıksal x - ve y-koordinatlarının noktasının ayarlanmasını belirtir. Bir nokta veri yapısı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

De belirtilen rengin en yakın yaklaşım belirtilen koordinatları piksel ayarlar. Gelin, hem kırpma bölgesi hem de aygıt yüzeyinde görünür bir parçası olmalıdır. Tüm aygıtlar üye işlevi desteklemez. Daha fazla bilgi için bkz: CDC::GetDeviceCaps üye işlev RC_BITBLT yeteneği. Aslında boyalı nokta renk değeri döndürmek gerekmediğinden SetPixelV SetPixel hızlıdır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::SetPixel, :: SetPixelV

Index