CDC::setPixel

colorref SetPixel ( int x, int y, colorref crColor );

colorref SetPixel ( gelin gelin, colorref crColor );

Dönüş değeri

Nokta aslında boyalı rengin rgb değeri. Bu değer, o rengin yaklaşık kullanılırsa, crColor tarafından belirtilen farklı olabilir. (Nokta kırpma alanının ise) işlev başarısız olursa, dönen değer –1 olduğunu.

Parametreleri

x

Mantıksal x koordinatı ayarlanmasını belirtir.

y

Mantıksal y koordinatı ayarlanmasını belirtir.

crColor

Nokta boyamak için kullanılan rengi belirtir.

gelin

Mantıksal x - ve y-koordinatlarının noktasının ayarlanmasını belirtir. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

CrColortarafından belirtilen rengin en yakın yaklaşım belirtilen noktada piksel ayarlar. Nokta kırpma bölge olmalıdır. Nokta kırpma bölgede ise, işlev hiçbir şey yok.

Tüm aygıtlar, SetPixel işlevi desteklemez. Aygıt SetPixeldestekleyip desteklemediğini belirlemek için rastercaps dizini GetDeviceCaps üye işlevini çağırır ve dönüş değeri RC_BITBLT bayrak için kontrol.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::GetPixel, :: SetPixel, POINT, CPoint

Index