CDC::SetOutputDC

sanal void SetOutputDC ( hdc hDC );

Parametreleri

hDC

Windows aygıt içeriği.

Açıklamalar

M_hDCçıkış aygıtı içeriği ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlevi, yalnızca bir aygıt içeriğini cdc nesneye bağlı değil çağrılabilir. Bu üye işlev m_hDC ayarlar ancak aygıt içeriğini cdc nesnesine eklemek değil.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SetAttribDC, CDC::ReleaseAttribDC, CDC::ReleaseOutputDC, CDC::m_hDC

Index