CDC::SetColorAdjustment

bool SetColorAdjustment ( const coloradjustment * lpColorAdjust );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpColorAdjust

Nokta renk ayarlama değerleri içeren coloradjustment veri yapısı.

Açıklamalar

Belirtilen değerleri kullanarak aygıt içeriğini renk ayarı değerlerini ayarlar. Renk ayarlama değerleri noktalı resim modu ayarlandığında kaynak bitmap CDC::StretchBlt üye işlev çağrıları için giriş rengini ayarlamak için kullanılır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SetStretchBltMode, CDC::StretchBlt, :: StretchDIBits

Index