CDC::SetBrushOrg 

CPoint SetBrushOrg ( int x, int y );

CPoint SetBrushOrg ( gelin gelin );

Dönüş değeri

Aygıt birimlerinde fırça önceki kökeni.

Parametreleri

x

X-ekseni (aygıt biriminde) yeni kaynağını belirtir. Bu değer aralığı 0-7 içinde olmalıdır.

y

Y-koordinatı (aygıt biriminde) yeni kaynağını belirtir. Bu değer aralığı 0-7 içinde olmalıdır.

gelin

X - ve y-koordinatlarının yeni kökenli belirtir. Her değer aralığı 0-7 içinde olmalıdır. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

GDI uygulama aygıt içeriğini seçer sonraki fırça atar kaynağını belirtir.

Varsayılan koordinatları için fırça kökeni vardır (0, 0). Fırça kaynağı değiştirmek için CBrush nesne için UnrealizeObject işlevini çağırın, SetBrushOrgarayın ve sonra fırça aygıt içeriğini seçmek için NesneSeç üye işlevini çağırmak.

SetBrushOrg hisse senedi CBrush nesneler kullanmayın.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CPoint CBrush, CDC::GetBrushOrg, CDC::SelectObject, CGdiObject::UnrealizeObject, POI&NT

Index