CDC::SetBou&ndsRectnbsp;

UINT SetBoundsRect ( lpcrect lpRectBounds, UINT bayrakları );

Dönüş değeri

Sınırlayıcı dikdörtgenin işlevi başarılı olursa, geçerli durumu. Bayraklargibi dönüş değeri dcb_ değerleri birleşimi olabilir:

Parametreleri

lpRectBounds

rect yapısı veya sınırlayıcı dikdörtgenin ayarlamak için kullanılan CRect nesneyi işaret eder. Dikdörtgenin boyutları mantıksal koordinatları olarak verilir. Bu parametre null olabilir.

bayraklar

Nasıl yeni dikdörtgen olan birikmiş dikdörtgen birleştirilecek belirtir. Bu parametreyi aşağıdaki değerleri birleşimi olabilir:

Açıklamalar

Belirtilen aygıt içeriği için sınırlayıcı dikdörtgeni bilgi birikimi denetler.

Windows, tüm çizim işlemleri için sınırlayıcı dikdörtgeni koruyabilirsiniz. Bu dikdörtgen, sorgulanan ve uygulama tarafından sıfırlayın. Bit eşlem önbellek geçersiz kılmalarını için faydalı Çizim sınırları.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetBoundsRect, :: SetBoundsRect, rect, CRect

Index