CDC::SetBkMode 

int SetBkMode ( int nBkMode );

Dönüş değeri

Önceki arka plan modu.

Parametreleri

nBkMode

Ayarlanacak modunu belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Arka plan modu ayarlar. Metin, taranmış fırça ya da herhangi bir kalem tarzı düz bir çizgi olmayan çizim önce sistem mevcut arka plan renklerini çizim yüzeyi kaldırır mı arka plan modu tanımlar.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetBkColor, CDC::GetBkMode, CDC::SetBkColor, :: SetBkMode

Index