CDC::SetBkColor 

sanal colorref SetBkColor ( colorref crColor );

Dönüş değeri

Önceki arka plan rengi olarak rgb renk değeri. Bir hata oluşursa, dönüş değeri 0x80000000 olduğunu.

Parametreleri

crColor

Yeni arka plan rengi belirler.

Açıklamalar

Belirtilen renge geçerli arka plan rengini ayarlar. Opakbir arka plan modu ise, sistem tarz satır boşlukları, taranmış satırları fırçalar ve arka planda karakter hücreleri arasındaki boşlukları doldurmak için arka plan rengini kullanır. Sistem ayrıca tek renkli aygıt bağlamları arasındaki renk bit eşlemler dönüştürürken arka plan rengini kullanır.

Aygıt, belirtilen rengin görüntüleyemiyorsanız, sistem yakın fiziksel rengi arka plan rengini ayarlar.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::BitBlt, CDC::GetBkColor, CDC::GetBkMode, CDC::SetBkMode, CDC::StretchBlt, :: SetBkColor

Index